Otwarty nabór w konkursie Partnerstwa strategiczne

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentacją konkursową Programu Partnerstwa Strategiczne, finansowanego z NAWA.

Celem głównym Programu jest wsparcie instytucji szkolnictwa wyższego i nauki w wypracowaniu trwałych rozwiązań w zakresie współpracy dydaktycznej, naukowej i wdrożeniowej realizowanej w ramach strategicznych partnerstw międzynarodowych. Wnioskodawca w ramach projektu zobowiązany jest zaplanować działania związane z tematyką dydaktyczną, badań naukowych lub wdrożeniową. Działania wskazane we wniosku o finansowanie powinny być ukierunkowane na podjęcie międzynarodowej współpracy instytucjonalnej.

 

Działania projektowe mogą dotyczyć następujących zagadnień:

  1. organizacja wymiany/wykładów/wizyt studyjnych/staży przemysłowych studentów, doktorantów i kadry instytucji – w siedzibie Partnerów lub przedsiębiorców, w tym dostęp osób zaangażowanych w realizację badań naukowych i prac rozwojowych do centrów badawczo-rozwojowych przedsiębiorstw/Partnerów;
  2. rozwój lub przygotowanie nowych i innowacyjnych narzędzi i metod kształcenia u Wnioskodawcy i Partnerów;
  3. opracowanie nowoczesnych materiałów dydaktycznych, które znajdą zastosowanie w działalności Wnioskodawcy oraz Partnerów;
  4. tworzenie i realizacja wysokiej jakości wspólnych studiów prowadzących do uzyskania wspólnego lub podwójnego dyplomu;
  5. prowadzenie wspólnych prac badawczo-rozwojowych w wymiarze międzynarodowym przez Wnioskodawcę i Partnerów (współpraca z przedsiębiorstwami nie może być prowadzona w celu wygenerowania zysku) oraz prezentacja i publikacja wyników tych prac;
  6. opracowanie i wdrożenie strategii upowszechniania efektów badań prowadzonych przez Wnioskodawcę i Partnerów;
  7. rozwój systemu zarządzania jakością w instytucjach partnerskich w zakresie podniesienia jakości kształcenia;
  8. nawiązywanie współpracy z zagranicznymi przedsiębiorcami mające na celu dostosowanie oferty edukacyjnej Wnioskodawcy do potrzeb rynkowych.

W Programie wymagana jest realizacja projektu w formule partnerskiej z przynajmniej jednym Partnerem strategicznym. Realizacja pojedynczego Projektu może trwać od 12 do 24 miesięcy, pomiędzy 1 lipca 2022 roku a 30 czerwca 2024 roku. Kwota finansowania przeznaczona na realizację pojedynczego Projektu wynosi maksymalnie 2  000 000 zł.

 

Zachęcamy do udziału w webinarium na temat konkursu, które odbędzie się 9 listopada. Link do rejestracji: https://tjclick.clickmeeting.com/program-partnerstwa-strategiczne/register.

 

Nabór wniosków będzie prowadzony w terminie do 13 stycznia 2022 roku godz. 15:00:00 czasu lokalnego (Warszawa).

Maksymalnie z uczelni mogą być złożone 3 wnioski. W przypadku złożenia większej liczby, wnioski będą podlegać preselekcji. Termin nadsyłania zgłoszeń do Centrum Nauki (magdalena.zalasa@uni.lodz.pl) upływa 19 listopada.

Wszystkie osoby zainteresowane składaniem wniosku prosimy o kontakt z dr Wioletą Hencz (wioleta.hencz@uni.lodz.pl).

Wiadomość wygasa dnia: 2022-01-13

0