IV Seminarium Logopedyczne pt. „Diagnoza i terapia logopedyczna pacjentów w wieku senioralnym”

Serdecznie zapraszamy na IV Seminarium Logopedyczne pt. „Diagnoza i terapia logopedyczna pacjentów w wieku senioralnym”, które odbędzie się 27 listopada w godz. 10:00-14:20. Wydarzenie organizowane jest przez Zakład Dialektologii Polskiej i Logopedii w Instytucie Filologii Polskiej i Logopedii Uniwersytetu Łódzkiego.

Kilka słów od organizatorów:

Jest to wyjątkowe seminarium naukowe, bowiem chcemy wesprzeć Stowarzyszenie „Hospicjum Kutnowskie”, które jako pozarządowa organizacja pożytku publicznego sprawuje wszechstronną opiekę nad osobami w terminalnej fazie choroby nowotworowej w domu chorego oraz ich rodzinami. Od 3 lutego 2020 r. nad chorymi sprawowana jest również opieka stacjonarna w nowo wybudowanym przez Stowarzyszenie budynku przy ul. Jastrzębiej 15 w Kutnie. W Stowarzyszeniu pracują osoby kompetentne i zaangażowane w proces opieki nad osobami chorymi, o czym mieli okazję osobiście przekonać się niektórzy pracownicy Zakładu Dialektologii Polskiej i Logopedii. Stowarzyszenie „Hospicjum Kutnowskie” ma bardzo dobrą opinię wśród osób, które korzystają z jego pomocy, dlatego uważamy, że warto wesprzeć jego działania.

👉 Więcej na stronie http://hospicjumkutnowskie.pl/.

 

Prosimy uczestników seminarium o dobrowolne kwoty wspierające działanie hospicjum, które można wpłacać na jego konto.

Nr konta bankowego

PKO BP Oddział 1 w Kutnie – 20 1020 3440 0000 7402 0209 9331

z dopiskiem: seminarium logopedyczne, imię i nazwisko uczestnika

 

Konferencja odbędzie się za pośrednictwem platformy Microsoft Teams.

Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń poprzez wypełnienie formularza do 15 listopada 2021 roku:

✍️ https://forms.office.com/r/aGzX7mxJhX

Po tym terminie na podane w ankiecie adresy mailowe zostanie przesłany do państwa link do wydarzenia na platformie MS Teams.

Osobom, które wspomogły hospicjum, zostaną wystawione certyfikaty udziału w wydarzeniu i podziękowania.

0