Stypendia ministra dla wybitnych młodych naukowców – edycja 2021

Informujemy, iż od 1 grudnia do 31 grudnia 2021r.  będzie można składać wnioski o przyznanie stypendium ministra dla wybitnych młodych naukowców wykazujących się znaczącymi osiągnięciami w działalności naukowej.

Kwestie przyznawania stypendiów ministra dla wybitnych młodych naukowców regulują przepisy:

  • art. 360, art. 361 i art. 363 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r.  poz. 478, z późn. zm.)
  • rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców (Dz. U. z 2021 r. poz. 725 i 1637)

Wniosek o przyznanie stypendium wypełnia się w Zintegrowanym Systemie Usług dla Nauki Obsługa Strumieni Finansowania (system ZSUN/OSF). Moduł składania wniosków o stypendium zostanie udostępniony w systemie ZSUN/OSF w dniu 1  grudnia 2021 r.

 

Więcej szczegółowych informacji można uzyskać na stronie internetowej:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/stypendia-dla-mlodych-naukowcow

Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o kontakt z dr Wioletą Hencz (wioleta.hencz@uni.lodz.pl).

 

 

Wiadomość wygasa dnia: 2022-01-08

0