Nagroda Santander Universidades dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego

Ruszyła kolejna edycja Stypendium Santander Universidades dla studentów Uniwersytetu Łódzkiego zapraszamy do składania aplikacji. Tym razem intencją fundatora jest nagrodzenie studentów Uniwersytetu Łódzkiego za ich postawę przedsiębiorczą, działalność na rzecz uczelni i poza nią, aktywność społeczną, współpracę z podmiotami zewnętrznymi.

Do przyznania jest 50 stypendiów o łącznej wartości 50 000 zł.

Nabór trwa do 30 listopada 2021, nie zwlekaj z aplikowaniem!

 

Więcej informacji na stronie https://app.becas-santander.com/pl/program/nagroda_ul_2021

Wiadomość wygasa dnia: 2021-11-30

0