Wykład „Strange Tales, Supernatural Romance and Vengeful Ghosts: the Origins of Asian Gothic”

Instytut Anglistyki UŁ serdecznie zaprasza na wykład im. prof. Witolda Ostrowskiego pt. „Strange Tales, Supernatural Romance and Vengeful Ghosts: the Origins of Asian Gothic”, który wygłosi dr Katarzyna Ancuta (Chulalongkorn University, Tajlandia).

Wykład odbędzie się 7 grudnia (wtorek) o godz. 13.30 w auli A5 Wydziału Filologicznego UŁ i będzie również transmitowany poprzez platformę Microsoft Teams.

📌 Link do spotkania (MS Teams)

Wydarzenie zostało objęte patronatem Dyrektora Instytutu Anglistyki UŁ. Wykład prowadzony będzie w języku angielskim.

 

O prelegentce:

🇵🇱 Dr Katarzyna Ancuta (Chulalongkorn University, Tajlandia) jest specjalistką w zakresie studiów gotyckich. Jej interdyscyplinarne zainteresowania badawcze dotyczą przejawów gotycyzmów w kulturze współczesnej w kontekście azjatyckim i obejmują literaturę popularną, film, multimedia, performanse, teatr, muzykę i taniec, komiksy i powieść graficzną, modę oraz style alternatywne. Katarzyna Ancuta jest autorką monografii Where Angels Fear to Hover: Between the Gothic Disease and the Meataphysics of Horror (2005) oraz rozdziałów w takich publikacjach jak: Neoliberal Gothic (2017), The Routledge Handbook to the Ghost Story (2017), B-Movie Gothic (2018), Twenty-first-century Gothic (2019) i The Edinburgh Companion to Gothic and the Arts (2019). Współredagowała numery specjalne poświęcone tajskim (2014) i południowo-azjatyckim (2015) filmom grozy, Tropical Gothic (2019), oraz zbiór esejów Thai Cinema: The Complete Guide (2018). Obecne pracuje nad książką poświęconą gotycyzmom azjatyckim oraz współredaguje dwa tomy esejów South Asian Gothic i Southeast Asian Gothic.

🇬🇧 Dr Katarzyna Ancuta (Chulalongkorn University, Thailand) is a Cultural Studies scholar specialising in Gothic/Horror Studies. Her research interests oscillate around the interdisciplinary contexts of contemporary Gothic/Horror (from popular fiction, film and video, multimedia and performance art, theatre, music and dance, comics and graphic novels, to fashion and alternative lifestyles) currently with a strong Asian focus. She is the author of Where Angels Fear to Hover: Between the Gothic Disease and the Meataphysics of Horror (2005) and her recent publications include contributions to Neoliberal Gothic (2017), The Routledge Handbook to the Ghost Story (2017), B-Movie Gothic (2018), Twenty-first-century Gothic (2019) and The Edinburgh Companion to Gothic and the Arts (2019). She also co-edited three special journal issues on Thai (2014) and Southeast Asian (2015) horror film, and Tropical Gothic (2019), and a collection on Thai Cinema: The Complete Guide (2018). She is currently working on a book on Asian Gothic, and editing two collections on South Asian Gothic and Southeast Asian Gothic.

 

 

 

0