Akademia Liderów Województwa Łódzkiego

W dniach 3 listopada 2021 r.-10 stycznia 2022 r. odbywa się rekrutacja do projektu pn. „Akademia Liderów Województwa Łódzkiego” realizowanego przez Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego (państwowa jednostka budżetowa, podległa Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji) we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego.

Projekt został objęty patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego Grzegorza Schreibera. Zajęcia, które rozpoczną się 14 lutego br. i potrwają do 15 lipca br., mają charakter bezpłatny. „Akademia Liderów Województwa Łódzkiego” służy przygotowaniu uczestników do pełnienia funkcji liderów w samorządzie terytorialnym, organizacjach pozarządowych oraz społecznościach lokalnych. Mogą w niej wziąć udział osoby w przedziale wiekowym 18-30 lat, które zamieszkują województwo łódzkie. Celem projektu jest przekazanie wiedzy z zakresu funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego, budowy społeczeństwa obywatelskiego oraz e-administracji. Zaplanowano m.in. cztery zjazdy szkoleniowe (wykłady i ćwiczenia), warsztaty terenowe/projekt na rzecz lokalnej społeczności, wycieczkę o tematyce historyczno-patriotycznej oraz zjazd wyjazdowy. Osoby, które otrzymają certyfikat ukończenia Akademii, będą mogły ubiegać się o staż w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego (i jednostkach podległych) oraz w Narodowym Instytucie Samorządu Terytorialnego.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.nist.gov.pl w zakładce „Akademia Liderów Województwa Łódzkiego”.

Serdecznie zachęcamy do udziału!

0