Język hebrajski dla początkujących on-line. Nowe zajęcia dla studentów Wydziału Filologicznego UŁ

Dziekan Wydziału Filologicznego oraz Centrum Badań Kultury Żydowskiej zapraszają w semestrze letnim do uczestnictwa w ogólnowydziałowych zajęciach w bloku C (30 godzin) z języka hebrajskiego dla początkujących z elementami wiedzy o współczesnym Izraelu, prowadzonych przez dr Angelikę Adamczyk z Zakładu Hebraistyki Uniwersytetu Warszawskiego.

W semestrze zimowym 2022/2023 planowane jest przedłużenie kursu w liczbie 30 godzin w bloku C bez ponoszenia opłat dla osób kontynuujących naukę. Ta możliwość zależeć będzie od utrzymania grupy i liczebności studentów kontynuujących kurs.

Ze względu na planowaną kontynuację zajęcia przeznaczone są dla zdecydowanych i konsekwentnych studentów:

  • I i II roku studiów I stopnia (studia licencjackie)
  • I roku studiów II stopnia (studia magisterskie)

Rejestracja na zajęcia trwa w systemie USOS w dniach 15-27 lutego.

Zajęcia odbywać się będą on-line w środy w godzinach 17-18.30 i rozpoczną się 2 marca 2022 roku.

 

dr Angelika Adamczyk

Absolwentka warszawskiej hebraistyki. Tu obroniła doktorat „Kategoria określoności w nauczaniu współczesnego języka hebrajskiego” pod kierunkiem dr hab. prof. UW Shoshany Ronen z UW oraz prof. Lei Sawicki z Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie. Koordynuje program nauczania języka hebrajskiego w Zakładzie Hebraistyki. Zajmuje się dydaktyką współczesnego języka hebrajskiego oraz dostosowaniem programu nauczania języka hebrajskiego do Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ), w tym certyfikacją. Od lat związana ze Szkołą Języków Wschodnich UW, gdzie prowadzi lektoraty języka hebrajskiego na poziomach A1-B2+. Na zajęciach językowych stosuje różnorodne metody, jednak za najskuteczniejszą uważa metodę komunikacyjną. Podczas zajęć wplata elementy wiedzy o współczesnym Izraelu, a w szczególności o izraelskiej kulturze popularnej.

0