Spotkanie informacyjne dla studentów dot. wymiany Erasmus+

Zapraszamy na spotkanie informacyjne online dotyczące rekrutacji na program stypendialny Erasmus+ na rok akademicki 2022-2023.

Spotkanie rozpocznie się 4 lutego (piątek) o godzinie 10.

Link do spotkania

 

Do tego czasu udostępniona zostanie w systemie USOS pełna oferta stypendialna.

Rekrutacja potrwa do 24 lutego do godziny 12.

Wyniki rekrutacji zostaną podane do wiadomości zainteresowanych najpóźniej 11 marca.

Spotkanie organizowane jest dla studentów następujących kierunków:

  • filologia angielska
  • filologia romańska
  • filologia włoska
  • filologia hiszpańska
  • lingwistyka dla biznesu
  • lingwistyka w komunikacji specjalistycznej
  • translatoryka

oraz studentów Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych UŁ.

Studenci lingwistyki dla biznesu z językiem niemieckim, lingwistyki w komunikacji specjalistycznej oraz translatoryki mają do wyboru ofertę z Zakładu Pragmatyki lub Zakładu Literatury Niemieckojęzycznej.

Link do spotkania informacyjnego Zakładu Literatury Niemieckojęzycznej organizowanego 3 lutego (czwartek) o godzinie 10.

 

BWZ UŁ planuje spotkanie dla wszystkich studentów w dniu 09.02. o godzinie 10:00 (w języku polskim) oraz 10.02. o 10:00 (w języku angielskim).

Link do spotkania w języku polskim
Link do spotkania w języku angielskim

Serdecznie zapraszam w imieniu koordynatorów programu Erasmus+.

dr Monika Kopytowska

0