Otwarty nabór w Programie im. Ulama (NAWA)

Informujemy, iż Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) ogłosiła nabór w Programie im. Ulama,który wspiera przyjazdy naukowców z zagranicy.

W ramach Programu możliwe jest zaproszenie badaczy z zagranicy, bez względu na wiek, reprezentowaną dziedzinę czy kraj pochodzenia – w tym polskich naukowców pracujących na stałe za granicą (mogą oni stanowić maksymalnie do 10% stypendystów w naborze). Uczelnie oraz instytuty naukowe oraz badawcze mogą zaprosić do Polski specjalistów z priorytetowych dla nich dziedzin, którzy w znaczący sposób rozwiną prowadzone przez daną instytucję badania naukowe, wzmocnią dydaktykę czy też pomogą instytucji w przygotowywaniu aplikacji o prestiżowe granty.

W ramach programu Ulam NAWA możliwe są przyjazdy, których celem jest:

– prowadzenie badań naukowych

– odbycie stażu podoktorskiego

– pozyskanie materiałów do badań lub publikacji naukowej

Jako uzupełnienie powyższych aktywności, przyjazd może obejmować również prowadzenie zajęć dydaktycznych.

Pobyty zagranicznych naukowców w Polsce mogą trwać od 6 do 24 miesięcy, a beneficjent w ramach Programu otrzyma na czas pobytu comiesięczne stypendium w wysokości 10 tys. zł oraz dodatek mobilnościowy, który pozwoli na pokrycie kosztów organizacji podróży.

Nabór wniosków w programie będzie prowadzony w terminie od 10 lutego do 10 maja 2022 roku do godz. 15 czasu lokalnego (Warszawa).

Więcej informacji: https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/ulam-nawa-wspieramy-przyjazdy-naukowcow-z-zagranicy.

 

0