Weave-UNISONO – webinarium informacyjne dla polskich zespołów badawczych

Zachęcamy do uczestnictwa w webinarium, organizowanym przez NCN, poświęcone konkursowi Weave-UNISONO, które odbędzie się w środę 2 marca 2022 r. o godz. 11:30. Podczas wydarzenia zostanie przybliżona i wyjaśniona tematyka konkursu oraz omówione zostaną szczegółowo zasady składania wniosków. Webinarium będzie prowadzone w języku polskim i jest skierowane do polskich zespołów badawczych chcących przystąpić do konkursu.

 

Rejestracja na wydarzenie: https://ncn.clickmeeting.com/weave-unisono-webinarium-informacyjne-dla-polskich-zespolow-badawczych/register

 

Konkurs Weave-UNISONO jest skierowany do zespołów badawczych z Polski (zwanych dalej polskimi zespołami badawczymi), które wspólnie z zespołami badawczymi z Austrii, Czech, Słowenii, Niemiec lub Szwajcarii, a od stycznia 2022 r. – również z Luksemburga lub Belgii – Flandrii (zwanymi dalej partnerskimi zespołami badawczymi) wystąpią z wnioskami o finansowanie projektów badawczych do NCN oraz do jednej (w przypadku projektów dwustronnych) lub dwóch (w przypadku projektów trójstronnych) właściwych ze względu na kraj instytucji partnerskich, tj. do FWF, GAČR, ARRS, DFG,SNSF, a od stycznia 2022 r. – również FNR lub FWO. Projekty mogą obejmować badania podstawowe we wszystkich dyscyplinach nauk.

0