Nierozstrzygnięcie konkursu na stypendium w projekcie NCN CEUS-UNISONO

Obradująca w dn. 18.02.2022 komisja konkursowa dla wyłonienia jednego stanowiska stypendialnego dla doktoranta/doktorantki w projekcie NCN CEUS UNISONO pt. „Studia animacji filmowej w Gottwaldovie i Łodzi (1945/47-1990) – porównawcza biografia zbiorowa”, zdecydowała o nierozstrzygnięciu konkursu. Uzasadnienie: nadesłane dokumenty uniemożliwiają wyłonienie kandydata/kandydatki spełniającego/spełniającej wymagania w konkursie (w szczególności, żaden z kandydatów/kandydatek nie wykazał/a spełnienia warunku znajomości technik analizy danych, niezbędnego dla realizowania zadań w projekcie).

Komisja zarekomendowała rozpisanie nowego konkursu w najbliższym możliwym terminie.

0