Ogłoszenie konkursu Stypendium dla naukowców z Ukrainy

Informujemy, iż na Centrum Nauki UŁ ogłosiło konkurs Stypendium dla naukowców z Ukrainy.

Konkurs jest wyrazem solidarności z ukraińskim środowiskiem akademickim i ma za zadanie wsparcie najlepszych naukowców z Ukrainy. Głównym celem konkursu jest umożliwienie naukowcom przyjazdu do Uniwersytetu Łódzkiego w celu prowadzenia badań, co w konsekwencji przyczyni się do wzmocnienia potencjału naukowego i rozwoju naszej Uczelni. Działania te wpisują się ponadto w jeden z celów strategicznych UŁ, a mianowicie zwiększenie stopnia umiędzynarodowienia.

Adresatami konkursu są osoby posiadające co najmniej stopień doktora.

  • Nabór wniosków: w terminie od 15 do 27 marca 2022 r. do godz. 15.00.
  • Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu: 7 kwietnia 2022 r.
  • Pobyt stypendysty może trwać od 3 do 6 miesięcy, z możliwością przedłużenia i zatrudnienia w ramach umowy o pracę w celu kontynuacji badań naukowych na UŁ. Realizacja Projektu powinna odbywać się w trybie ciągłym.

Podstawą finansowania są fundusze ze zwiększonej o 2% subwencji dla Uniwersytetu Łódzkiego za udział w konkursie Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza.

Regulamin i wniosek wraz załącznikami dostępne są w Bazie Wiedzy Pracownika w pp bez logowania.

 

0