Ruszyła kolejna edycja Programu im. Bekkera (NAWA)

Informujemy o ogłoszonym Programie im. Bekkera (NAWA).

 

Celem Programu jest wsparcie doktorantów, naukowców i nauczycieli akademickich w dążeniu do doskonałości naukowej poprzez finansowanie wyjazdów do uznanych ośrodków badawczych oraz akademickich na całym świecie. Program oferuje Stypendystom możliwość odbycia stażu podoktorskiego lub realizacji części kształcenia doktorskiego, realizacji prac badawczych wspólnie z wybitnymi naukowcami z zagranicy, pozyskania materiałów do pracy naukowej oraz nawiązania długofalowych relacji z zagranicznymi zespołami naukowymi.

Beneficjenci poza stypendium otrzymają również dodatek mobilnościowy oraz dodatek na członków rodziny, jeśli będzie ona uczestniczyła w wyjeździe stypendialnym.

 

Nabór wniosków w tegorocznej edycji prowadzony jest w terminie od 17 marca do 10 maja 2022 r.

 

Więcej informacji: https://nawa.gov.pl/naukowcy/program-imienia-bekkera/ogloszenie

0