Ruszyły Granty Interwencyjne (NAWA)

Informujemy o uruchomieniu naboru w programie Granty interwencyjne NAWA, którego założeniem jest dofinansowanie projektów naukowców, których badania przyczyniają się do rozwiązania bieżących, kluczowych dla społeczeństwa, problemów naukowych.

Celem programu jest wspieranie współpracy międzynarodowej zespołów badawczych oraz mobilność międzynarodową naukowców, w reakcji na nagłe, ważne, nieprzewidziane zjawiska społeczne, cywilizacyjne i przyrodnicze o konsekwencjach globalnych lub istotnych dla danego regionu świata. Dotychczasowe projekty dotyczyły m.in. badań skutków pandemii, zarówno tych w wymiarze medycznym, jak i społecznym. Dofinansowanie otrzymały również projekty poświęcone społecznych konsekwencjom wojny w Górskim Karabachu, jak i analizom różnych zjawisk przyrodniczych na świecie.

Wnioski składane w programie muszą obejmować działania badawcze, których realizacja, ze względu na konieczność szybkiego reagowania, nie jest możliwa w drodze ubiegania się o inne istniejące mechanizmy finansowania.

Nabór wniosków w trzeciej edycji programu Granty Interwencyjne NAWA został podzielony na dwie rundy. Pierwsza z nich rozpoczyna się 28 marca2022 r. i potrwa do 30 czerwca br. Druga runda zostanie uruchomiona od 1 września do 15 listopada 2022 r .

Wnioski o grant przyjmowane są w systemie elektronicznym NAWA.

Budżet trzeciej edycji programu to 5 mln zł. Maksymalne dofinansowanie projektu może wynieść do 300 tys. zł.

0