Webinarium na temat Programu im. Bekkera

Zapraszamy do uczestnictwa w webinarium na temat udziału w Programie Bekker NAWA.

Spotkanie online odbędzie się we wtorek 12 kwietnia 2022 r., godz. 11:00.

W trakcie webinarium uczestnicy będą mogli zapoznać się z informacjami na temat Programu oraz uzyskać odpowiedzi na najważniejsze pytania, dotyczące m.in.:

  • nowości w edycji 2022
  • procedury wnioskowania,
  • uprawnionych działań,
  • kosztów kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych,
  • sposobu przygotowania wniosku w systemie teleinformatycznym NAWA,
  • kryteriów oceny wniosków.

Link do formularza rejestracyjnego: https://tjclick.clickmeeting.com/bekker-2022/register

0