Nabór w konkursach IDUB otwarty

Informujemy o otwarciu naboru wniosków na Doktoranckie Granty Badawcze, Granty dla młodych badaczy i Interdyscyplinarne granty badawcze w ramach konkursu IDUB.

 

Doktoranckie granty badawcze ed. 2022 – jest to konkurs na projekty badawcze prowadzone przez słuchaczy szkół doktorskich oraz studiów doktoranckich, którzy chcą realizować swoje pomysły badawcze w dowolnej dyscyplinie nauki

 

Granty dla młodych badaczy ed. 2022 – konkurs na projekty badawcze prowadzone przez młodych naukowców, którzy chcą realizować swoje pomysły badawcze w dowolnej dyscyplinie nauki.

 

Interdyscyplinarne granty badawcze – nowy konkurs przeznaczony na badania podstawowe dla wszystkich naukowców. Głównym celem konkursu jest współpraca naukowców z UŁ z różnych dziedzin i dyscyplin naukowych. Kierownikiem wniosku powinna być osoba, której dyscyplina jest wiodącą w proponowanym projekcie.

 

Wnioski można przesyłać do 29 maja 2022 r.

 

Więcej informacji o ogłoszonych konkursach można znaleźć w Bazie Wiedzy Pracownika w PP.

0