Spotkanie promujące książkę „Konrad W. Tatarowski – naukowiec, dziennikarz, poeta. Portret wielokrotny”

Spotkanie z Agnieszką Barczyk-Sitkowską i Renatą Nolbrzak – autorkami książki o profesorze – odbędzie się 5 maja w Auli A3 na Wydziale Filologicznym UŁ o godz. 15:00. W spotkaniu weźmie także udział prof. Konrad W. Tatarowski.

Bezpośrednią inspiracją do zredagowania tej książki była konferencja zorganizowana we wrześniu 2018 roku z okazji 70. rocznicy urodzin Profesora oraz jego przejścia na emeryturę. […] Organizatorom udało się zgromadzić współpracowników, przyjaciół i znajomych Profesora. Dzięki temu konferencja miała nie tylko wymiar naukowy, lecz także nie była pozbawiona wątków osobistych – wspomnień i subiektywnych portretów kreślonych przez przyjaciół. 

Książka wydana nakładem Wydawnictwa UŁ.

Konrad Witold Tatarowski – literaturoznawca, medioznawca, dziennikarz, poeta; profesor w Katedrze Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego, od października 2018 roku na emeryturze. Jest autorem monografii Literatura i pisarze w programie Rozgłośni Polskiej RWE (2005). Aksjologia i polityka w pisarstwie i działalności Jana Nowaka-Jeziorańskiego (2010). Niezależna literatura i dziennikarstwo przed 1989 rokiem. Idee – ludzie – spory (2016). redaktorem książki Przeciw. Obok. Pomimo. Kultura niezależna w łodzi w latach 70. i 80. XX wieku (wraz z Agnieszką Barczyk i Renatą Nolbrzak; 2013) oraz książki poetyckiej Światło w ciemności (1993). Opublikował wiele artykułów w pismach społeczno-kulturalnych krajowych i zagranicznych. Był aktywnym uczestnikiem opozycji demokratycznej w okresie PRL – współpracował z Komitetem Obrony Robotników, kolportował w Łodzi niezależne wydawnictwa, współtworzył struktury NSU „Solidarność” na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. W latach 1984-1994 pracował jako dziennikarz Rozgłośni Polskiej RWE w Monachium.

Materiał: WUŁ

 

0