Spotkanie informacyjne dot. konkursów OPUS, PRELUDIUM i MINIATURA

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w spotkaniu informacyjnym organizowanym przez pracowników Centrum Nauki UŁ oraz Biblioteki UŁ dotyczącym aktualnych konkursów Narodowego Centrum Nauki: OPUS, PRELUDIUM i MINIATURA.

Termin spotkania: 20.05.2022 r. godz. 10.30–13.30

Spotkanie online – Aplikacja Microsoft Teams.

Program:

1.Konkursy NCN: OPUS 23, PRELUDIUM 21, MINIATURA 6 – dokumentacja konkursowa, konstrukcja wniosku, kosztorys, procedura oceny wniosków;

2.Plan zarządzania danymi w konkursach NCN – wymogi prawne, gromadzenie i opis danych badawczych, udostępnianie i długotrwałe przechowywanie danych;

3.Open Access – koszty.

Chętnych do uczestnictwa w spotkaniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

 

0