Międzynarodowy Kongres Regeneracja Miast – Łódź 2022

Przed nami II edycja Międzynarodowego Kongresu Regeneracja Miast, który 7-8 czerwca 2022 r. odbędzie się w Łodzi (na terenie EC1 Łódź – Miasto Kultury przy ul. Targowej 1/3).

Pierwsza edycja Kongresu pod hasłem ”REGENERACJA MIAST PRZEMYSŁOWYCH” zgromadziła łącznie  ponad 1 000 uczestników, którzy mieli okazję uczestniczyć w panelach dyskusyjnych z udziałem ponad 150 mówców z całego świata. Tak duże zainteresowanie pokazuje jak ważnym tematem jest zrównoważony rozwój miast, o przyszłości których musimy decydować już dziś.

II Kongres Regeneracja Miast będzie poświęcony polityce i procesom regeneracji miast postrzeganych przez pryzmat adaptacji do zmian klimatycznych.

Regeneracja sama w sobie polega na odkryciu przydatności każdego potencjalnego składnika produkcji w nowych warunkach i jego stosowności w cyklu produkcji i rozwoju. Jest to proces, w którym wyłania się nowa „gramatyka” gospodarowania, przez co zmierza ona w kierunku rozwoju nowej trajektorii.

Połączenie pojęcia regeneracji miast z adaptacją do zmian klimatu nadaje nowy obraz, wskazując na konieczność całościowego spojrzenia na procesy rozwoju miast w długoterminowej perspektywie trwania w nowych i zaskakujących warunkach oraz wyzwaniach – nie tylko klimatycznych, a także powiązanych ze zmianami klimatu lokalnych skutków zglobalizowanych zjawisk demograficznych.

Celem konferencji jest wymiana krajowych i międzynarodowych doświadczeń miast, które podjęły się działań adaptacyjnych do zachodzących zmian klimatycznych pod różnym kątem: przestrzennym, demograficznym, gospodarczym i środowiskowym oraz próba sformułowania rekomendacji pod kątem polskiej polityki przestrzennej i wielopodmiotowej polityki miejskiej na rzecz wspierania lokalnych strategii adaptacyjnych.

Więcej informacji: https://www.regeneracjamiast.pl/

0