Sukces Prof. Doroty Golańskiej w konkursie CHANSE

Miło nam poinformować o sukcesie Prof. Doroty Golańskiej w konkursie CHANSE (Collaboration of Humanities and Social Sciences in Europe) – jednym z trzech międzynarodowych programów typu ERA-NET koordynowanym przez NCN.

Projekt pt. „SMARTUP – Inteligentny dom: przeobrażenia relacji społecznych związane z cyfryzacją przestrzeni domowej” uzyskał dofinansowanie jako jeden z 12 polskich zespołów badawczych.

SMARTUP bada, w jaki sposób przestrzeń domu została przekształcona przez rosnącą cyfryzację i jakie konsekwencje ten proces generuje w odniesieniu do: 1) konceptualnego rozumienia („inteligentnego”) domu; 2) sposobów wyobrażania sobie, planowania i projektowania (inteligentnego) domu; 3) codziennych form doświadczania przestrzeni domowej. Projekt ma charakter transdyscyplinarny i skupia badaczy reprezentujących takie dyscypliny jak socjologia, antropologia, studia nad projektowaniem (design studies), studia kulturowe i studia (post)humanistyczne. Dzięki zastosowaniu takiego podejścia projekt stworzy unikalne rozumienie przemian spowodowanych rozprzestrzenianiem się technologii cyfrowych we współczesnych domach. To z kolei pomoże w poszerzeniu teoretycznego myślenia dotyczącego naukowego ujęcia koncepcji „domu” czy „przestrzeni domowej”.

 

Projekt będzie realizowany we współpracy z Czeską Akademią Nauk (Sociologický ústav AV ČR), Aalto University (Department of Future Technologies), Uniwersytetem w Paderborn (Fakultät für Kulturwissenschaften, Fach Soziologie) i Uniwersytetem w Cardiff (Welsh School of Architecture).

Serdecznie gratulujemy!

0