Wspólnotowe uwarunkowania języka i tekstu

Serdecznie zapraszamy na konferencję Wspólnotowe uwarunkowania języka i tekstu, która odbędzie się w Łodzi na Wydziale Filologicznym UŁ w dniach 20–21 czerwca 2022 roku. Konferencja stanowi kontynuację proponowanego przez Zakład Historii Języka Polskiego Uniwersytetu Łódzkiego oraz Zakład Językoznawstwa Uniwersytetu Zielonogórskiego cykl spotkań Język — obyczaj — wspólnota

Szczegółowy program wydarzenia znajduje się w załączniku

 

Kierownik konferencji 
dr hab. prof. UŁ Danuta Kowalska 

Sekretarz konferencji 
mgr Magdalena Gozdek 

0