Terminy dyżurów Pani Prodziekan Ewy Kobyłeckiej-Piwońskiej w trakcie sesji letniej roku akademickiego 2021/2022

20 czerwca 2022 r. w godz. 9:00 – 10:00

24 czerwca 2022 r. w godz. 9:00 – 10:00

29 czerwca 2022 r. w godz. 9:00 – 10:30

06 lipca 2022 r. w godz. 10:00 – 11:30

Wiadomość wygasa dnia: 2022-09-30

0