Konkurs MONOGRAFIE

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłosiła stały nabór w konkursie MONOGRAFIE.

Celem konkursu jest finansowanie wydania wyłanianych w konkursie, oryginalnych i wcześniej niepublikowanych prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Pracę do konkursu może zgłaszać autor pracy z zakresu nauk humanistycznych i społecznych napisanej w języku polskim. Do konkursu nie są przyjmowane prace zbiorowe, prace magisterskie ani prace licencjackie. Laureatom konkursu Fundacja zapewnia pokrycie kosztów wydania pracy w serii Monografie FNP oraz honorarium.

Prace do rozpatrzenia należy zgłaszać do dnia 05.09.2022 r. włącznie – do godz. 24:00.

 

Więcej informacji o konkursie: https://www.fnp.org.pl/oferta/monografie/

0