Możliwości stypendialne STUDIA DOKTORANCKIE JĘZYKA, LITERATURY I KULTURY roku akademicki 2015/2016

Możliwości stypendialne

STUDIA DOKTORANCKIE JĘZYKA, LITERATURY I KULTURY

roku akademicki 2015/2016

 

Dla studentów I roku:

stypendium dla najlepszych doktorantów – zob. www.cos.uni.lodz.pl (zakładka: stypendia – tam formularze) – wnioski (w dwu egzemplarzach) należy składać do 20 października;

stypendia doktoranckie (przyznawane zgodnie z Zarządzeniem
nr 89 Rektora UŁ z 3 czerwca 2014 roku, ze zmianami oraz Zarządzeniem nr 48 Rektora UŁ z dnia 16.03.2015 r.) – wnioski (w dwu egzemplarzach) należy składać do 30 września.

stypendia z dotacji projakościowej (zgodnie z Regulaminem przyznawania dotacji projakościowej – Zarządzenie nr 91 Rektora UŁ z 3 czerwca 2014 roku, ze zm. oraz z .Zarządzeniem nr 47 Rektora UŁ z dnia 16.03.2015 r.) – wnioski (w dwu egzemplarzach) należy składać do 30 września.

O przyznaniu stypendiów doktoranckiego i z dotacji projakościowej decyduje Komisja Doktorancka – na I roku studiów III stopnia podstawą jest rekrutacyjna lista rankingowa – rozstrzygnięcie następuje do 17 listopada danego roku.

 

Dla studentów II – IV roku

stypendium Ministra (przyznawane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłacania doktorantom stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia (Dz. U. Nr 214, poz. 1271) dostosowanym do art.1999 i art. 1999c ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z r. 2012 poz. 572 z późniejszymi zmianami).

stypendium dla najlepszych doktorantów – zob. www.cos.uni.lodz.pl (zakładka: stypendia – tam formularze) – wnioski (w dwu egzemplarzach) należy składać do 20 października;

stypendia doktoranckie (przyznawane zgodnie z Zarządzeniem
nr 89 Rektora UŁ z 3 czerwca 2014 roku, ze zmianami oraz Zarządzeniem nr 48 Rektora UŁ z dnia 16.03.2015 r.) – wnioski (w dwu egzemplarzach) należy składać do 30 września.

stypendia z dotacji projakościowej (zgodnie z Regulaminem przyznawania dotacji projakościowej – Zarządzenie nr 91 Rektora UŁ z 3 czerwca 2014 roku, ze zm. oraz z .Zarządzeniem nr 47 Rektora UŁ z dnia 16.03.2015 r.) – wnioski (w dwu egzemplarzach) należy składać do 30 września.

O przyznaniu stypendiów doktoranckiego i z dotacji projakościowej decyduje Komisja Doktorancka – na I roku studiów III stopnia podstawą jest rekrutacyjna lista rankingowa – rozstrzygnięcie następuje do 17 listopada danego roku.

0