Katarzyna Knapik – Gawin

Katarzyna Knapik – Gawin
„Serbska i chorwacka polityka językowa wobec dominacji angielszczyzny w europejskim ekosystemie

Charakterystyka pracy
Celem badania jest oszacowanie skuteczności zewnętrznej polityki językowej Serbii i Chorwacji, w szczególności wobec kontaktów z językiem angielskim. Języki serbski i chorwacki, podobnie jak inne języki słowiańskie, są zmuszone do konkurencji z angielszczyzną na własnym terytorium, co skutkuje prowadzeniem polityki językowej (różnej dla obu krajów). Scharakteryzowano rodzaj polityki prowadzonej przez Serbię i Chorwację oraz zbadano obecności elementów obcych w serbskim i chorwackim materiale językowym. Oceniona została ich ilość, frekwencja występowania, korelacja z pochodzeniem użytkownika (w wypadku ankiet) oraz typem tekstu (w przypadku badania tekstów). Analiza materiału językowego wykazuje, na ile skuteczne są podejmowane próby ograniczenia wpływu języka angielskiego na badane języki są skuteczne i w jakim stopniu.

14a. Charakterystyka pracy w języku angielskim

The first aim of the research is broadening the knowledge about relations between language planning and actual language choices as well as determining the accuracy of external policy in languages that have to face the growing expansion of English. The second aim is to extend knowledge about language processes and phenomena in Serbia and Croatia which are considered to be unique social and linguistic surroundings in European scale. Research on their language policies and their results, which is the goal of the project, gives advice to language planning in other Slavic countries, including Poland.

0