dr hab. Elżbieta Durys (stopień uzyskany w drodze przewodu habilitacyjnego; przewód zewnętrzny)

„Amerykańskie popularne kino policyjne w latach 1970-2000

Data uzyskania tytułu dr hab.: 05.12.2014 r.

0