dr hab. Małgorzata Jakubowska (stopień uzyskany w drodze przewodu habilitacyjnego)

„Kryształy czasu. Kino Wojciecha Jerzego Hasa”

Data uzyskania tytułu dr hab.: 21.11.2014

0