dr hab. Katarzyna Sicińska (stopień uzyskany w drodze przewodu habilitacyjnego)

„Polszczyzna południowokresowa XVII I XVIII wieku (na podstawie epistolografii”

Data uzyskania tytułu dra hab.: 21.11.2014 r.

0