Tomasz Fisiak

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Literaturoznawczej Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego poświęcone publicznej obronie pracy doktorskiej: mgr/a Tomasza Fisiaka na temat:  “Wizerunek kobiety despotycznej w wybranych powieściach gotyckich od XVIII do XXI wieku”

Promotor:                   prof. Dorota Filipczak

Recenzenci:               dr hab. Anna Branach-Kallas (UMK), prof. Jolanta Nałęcz-Wojtczak (emerytowany pracownik UŁ)

Posiedzenie odbędzie się dnia  5 grudnia 2014r. (piątek) o godz. 13.00 w sali Rady Wydziału przy ul. Pomorskiej 171/173.

0