Anna Cholewa-Purgał

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Literaturoznawczej Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego poświęcone publicznej obronie pracy doktorskiej mgr/a Anny Cholewy-Purgał na temat: “Psychoterapeutyczne właściwości literatury baśniowej w twórczości Inklingów oraz Urszuli K. Le Guin”

Promotor:                   prof. Andrzej Wicher

Recenzenci:               dr hab. Bartłomiej Błaszkiewicz (UW), prof. Bogusław Bierwiaczonek (AJD)

Posiedzenie odbędzie się dnia  5 grudnia 2014r. (piątek) o godz. 15.00 w sali Rady Wydziału przy ul. Pomorskiej 171/173.

0