Roman Wisz

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Językoznawczej Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego poświęcone publicznej obronie pracy doktorskiej: mgr/a Romana Wisza na temat: “Tworzenie programów nauczania języka obcego w kontekście uczelni wyższej”

Promotor:                   prof. Przemysław Krakowian

Recenzenci:               prof. Zofia Berdychowska, prof. Joanna Nijakowska

Posiedzenie odbędzie się dnia  12 grudnia 2014r. (piątek) o godz. 11.00 w sali 3.21 przy ul. Pomorskiej 171/173.

0