Gala Absolwentów Wydziału Filologicznego

W roku akademickim 2016 Wydział Filologiczny Uniwersytetu Łódzkiego po raz pierwszy planuje zorganizować uroczyste wręczenie dyplomów (Galę Absolwentów) dla absolwentów studiów II stopnia roku akademickiego 2015/2016.

Gala Absolwenta zaplanowana została 10 grudnia 2016r.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej http://absolwenci.filolog.uni.lodz.pl/

Serdecznie zapraszamy i zachęcamy absolwentów studiów II stopnia , którzy uzyskali dyplom w roku akademickim 2015/2016 do wzięcia udziału w tej uroczystości!

0