Magdalena Wojenka-Karasek

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Językoznawczej Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego poświęcone publicznej obronie pracy doktorskiej:

 

mgr/a              Magdalena Wojenka-Karasek

 

na temat:                    Wykładniki spójności w tekstach pisanych przez obcokrajowców (na materiale egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego)

 

Promotor:                   dr hab. prof. UŁ Grażyna Zarzycka

Recenzenci:               dr hab. Edyta Pałuszyńska (UŁ)

                     dr hab. Anna Seretny (UJ)

 

Posiedzenie odbędzie się dnia  29 czerwca 2016r. (środa) o godz. 10.00 w sali Rady Wydziału (aula A5)  przy ul. Pomorskiej 171/173.

0