mgr Olga Majchrzak

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Językoznawczej Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego poświęcone publicznej obronie pracy doktorskiej:

mgr/a Olgi Majchrzak

na temat: The role of learner identity and learner beliefs in the proces of composing EFL texts

 

Promotor: dr hab. prof. UŁ Jan Majer

Promotor pomocniczy: dr Łukasz Salski

Recenzenci: dr hab. Kamila Turewicz (prof. nadzw. AHE Łódź)

prof. zw. dr hab. Mirosław Pawlak (UAM, Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu)

 

Posiedzenie odbędzie się dnia  14 września 2016r. (środa) o godz. 11.00 w sali Rady Wydziału (aula A5)  przy ul. Pomorskiej 171/173.

 

0