mgr Li-Chi Lee Chen

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Językoznawczej Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego poświęcone publicznej obronie pracy doktorskiej:

 

mgr/a              Li-Chi Lee Chen

 

na temat: A Socio-Pragmatic Analysis of Taiwanese and Polish Humour: Casual Conversations and Television Shows

 

Promotor: prof.dr hab. Piotr Cap

Recenzenci: prof. dr hab. Piotr Chruszczewski (UWr)

dr hab. prof. UŁ Stanisław Goźdź-Roszkowski

 

Posiedzenie odbędzie się dnia  30 września 2016r. (piątek) o godz. 10.00 w sali Rady Wydziału (aula A5)  przy ul. Pomorskiej 171/173.

0