mgr Marcin Trojszczak

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Językoznawczej Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego poświęcone publicznej obronie pracy doktorskiej:

 

mgr/a  Marcin Trojszczak

 

na temat: Metaphorical reification of mind in linguistic representations. A cognitive study based on Polish and English corpora

 

Promotor:  dr hab. Jacek Waliński

Recenzenci: dr hab. prof. UKW Anna Bączkowska

prof. dr hab. Barbara Lewandowska-Tomaszczyk (PWSZ Konin)

 

Posiedzenie odbędzie się dnia  7 października 2016r. (piątek) o godz. 10.00 w sali Rady Wydziału (aula A5)  przy ul. Pomorskiej 171/173.

0