mgr Joanna Pawliczak

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Językoznawczej Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego poświęcone publicznej obronie pracy doktorskiej:

 

mgr/a Joanna Pawliczak

 

na temat:

Time Metaphors in English Collocations – a corpus based study

 

Promotor:

prof. dr hab. Barbara Lewandowska-Tomaszczyk

 

Recenzenci:

dr hab. prof. UKW Anna Bączkowska

dr hab. Jacek Waliński (UŁ)

 

Posiedzenie odbędzie się dnia  19 października 2016r. (środa) o godz. 13.00 w sali Rady Wydziału (aula A5)  przy ul. Pomorskiej 171/173.

0