mgr Paweł Rutkiewicz

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Literaturoznawczej Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego poświęcone publicznej obronie pracy doktorskiej:

 

mgr/a Paweł Rutkiewicz

 

na temat:

Globalizacja w literaturze, literaturoznawstwie i kulturze literackiej. Czytelnik – Pisarz – Rynek

 

Promotor:

prof. dr hab. Grzegorz Gazda

Recenzenci

prof. dr hab. Jerzy Jarniewicz (UŁ)

prof. dr hab. Ryszard Nycz (UJ)

 

Posiedzenie odbędzie się dnia  21 października 2016r. (piątek) o godz. 12.00 w sali Rady Wydziału (aula A5)  przy ul. Pomorskiej 171/173.

0