mgr Ewa Maciejczyk

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Literaturoznawczej Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego poświęcone publicznej obronie pracy doktorskiej:

 

mgr/a

Ewa Maciejczyk

 

na temat:

Narrator i narracja w polskich pamiętnikach XVI i XVII wieku

 

Promotor:

dr hab. Michał Kuran

Recenzenci:

prof. dr hab. Mariola Jarczyk (UŚ)

dr hab. prof. UŁ Krystyna Płachcińska

 

Posiedzenie odbędzie się dnia  26 października 2016r. (środa) o godz. 9.00 w sali Rady Wydziału (aula A5)  przy ul. Pomorskiej 171/173.

0