mgr Justyna Muszyńska

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Literaturoznawczej Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego poświęcone publicznej obronie pracy doktorskiej:

 

mgr/a Justyna Muszyńska

 

na temat:

Literackie młodopolskie eschatologie w świetle Apokalipsy św. Jana

 

Promotor:

prof. dr hab. Bogdan Mazan

 

Recenzenci:

prof. dr hab. Tadeusz Budrewicz (UP im. KEN w Krakowie)

dr hab. prof. KUL Beata Obsulewicz-Niewińska

 

Posiedzenie odbędzie się dnia  18 listopada 2016r. (piątek) o godz. 10.00 w sali 1.17  przy ul. Pomorskiej 171/173.

0