mgr Anita Filipczak-Białkowska

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Językoznawczej Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego poświęcone publicznej obronie pracy doktorskiej:

 

mgr/a Anita Filipczak-Białkowska

 

na temat:

Manifestowanie orientacji ideologicznej w dyskursie politycznym

 

Promotor:

prof. dr hab. Grażyna Habrajska

 

Recenzenci:

prof. dr hab. Andrzej Kudra

prof. dr hab. Elżbieta Laskowska (UKW)

 

Posiedzenie odbędzie się dnia  15 listopada 2016r. (wtorek) o godz. 12.30 w auli A5 (sala Rady Wydziału) przy ul. Pomorskiej 171/173.

0