Shala Barczewska

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Językoznawczej Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego poświęcone publicznej obronie pracy doktorskiej mgr/a Shali Barczewskiej

na temat:                     “Konceptualizacja ewolucji człowieka – analiza debaty w korpusie amerykańskiego dyskursu prasowego”  

Promotor:                   prof.    Barbara Lewandowska-Tomaszczyk

Recenzenci:               prof.  Stanisław Goźdź-Roszkowski (UŁ),  prof.  Henryk Kardela (UMCS)

Posiedzenie odbędzie się dnia  14 stycznia 2015r. (środa) o godz. 13.00 w auli A5 (sala Rady Wydziału) przy ul. Pomorskiej 171/173.

0