mgr Violetta Wiernicka

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Literaturoznawczej Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego poświęcone publicznej obronie pracy doktorskiej:

 

mgr/a                         

Violetta Wiernicka

 

na temat:

Romantic Tale in the United States and Russia (1820-1850). A Study in Context, Motifs and Techniques

 

Promotor:

prof. dr hab. Agnieszka Salska

 

Recenzenci:

prof. dr hab. Marek Wilczyński (UG)

Jurij Stułow (Państwowy Uniwersytet Językowy w Mińsku)

 

Posiedzenie odbędzie się dnia  13 grudnia 2016r. (wtorek) o godz. 10.00 w auli A5 (sala Rady Wydziału) przy ul. Pomorskiej 171/173.

0