mgr Magdalena Skrzypczak

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Literaturoznawczej Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego poświęcone publicznej obronie pracy doktorskiej:

 

mgr/a

Magdalena Skrzypczak

 

na temat:

Koncepcja pisma/pisarstwa i funkcja podmiotu w twórczości Tadeusza Kantora. Autorskie doświadczenie procesu twórczego

 

Promotor:

dr hab. Barbara Stelmaszczyk

 

Recenzenci:

prof. dr hab. Anna Krajewska  (UAM)

dr hab. Katarzyna Fazan (UJ)

 

Posiedzenie odbędzie się dnia  16 grudnia 2016r. (piątek) o godz. 12.00 w auli A5 (sala Rady Wydziału) przy ul. Pomorskiej 171/173.

0