mgr Joanna Podolska-Płocka

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Literaturoznawczej Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego poświęcone publicznej obronie pracy doktorskiej:

 

mgr/a

Joanna Podolska-Płocka

 

na temat:

„Andrzej Bobkowski – życie, twórczość, recepcja”

 

Promotor:

prof. dr hab. Grzegorz Gazda

 

Recenzenci:

prof. dr hab. Anna Nasiłowska (IBL PAN)

dr hab. prof. UŁ Danuta Szajnert

 

Posiedzenie odbędzie się dnia  16 grudnia 2016r. (piątek) o godz. 14.30 w auli A5 (sala Rady Wydziału) przy ul. Pomorskiej 171/173.

0