dr Katarzyna Banach

Temat:

„Polszczyzna kresowa przeniesiona z województwa tarnopolskiego na ziemię głubczycką”

 

Promotor:

dr hab. prof. UŁ Irena Jaros

 

Recenzenci:

prof. dr hab. Feliks Czyżewski (UMCS)

dr hab. Katarzyna Sicińska (UŁ)

 

0