Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Językoznawczej Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego poświęcone publicznej obronie pracy doktorskiej:

 

mgr/a

Katarzyna Banach

 

na temat:

„Polszczyzna kresowa przeniesiona z województwa tarnopolskiego na ziemię głubczycką”

 

Promotor:

dr hab. prof. UŁ Irena Jaros

 

Recenzenci:

prof. dr hab. Feliks Czyżewski (UMCS)

dr hab. Katarzyna Sicińska (UŁ)

 

Posiedzenie odbędzie się dnia  13 stycznia 2017r. (piątek) o godz. 10.00 w sali 1.03  przy ul. Pomorskiej 171/173.

0