mgr Agnieszka Gadomska

mgr Agnieszka Gadomska

 

Temat:

„Zastosowanie technologii informatycznych w tworzeniu i wykorzystaniu materiałów autorskich – rozwój kompetencji nauczyciela języka angielskiego w epoce powszechnego dostępu do Internetu, cyfryzacji i zastosowania TIK w nauczaniu”

 

Promotor:

dr hab. prof. UŁ Przemysław Krakowian

Recenzenci:

prof. dr hab. Barbara Lewandowska-Tomaszczyk (PWSZ Konin)

dr hab. prof. URz Agnieszka Uberman

 

18 stycznia 2017 r. (środa) o godz. 10.00 w auli A5  (sala Rady Wydziału) przy ul. Pomorskiej 171/173.

0