dr Agnieszka Gadomska

Temat:

„Zastosowanie technologii informatycznych w tworzeniu i wykorzystaniu materiałów autorskich – rozwój kompetencji nauczyciela języka angielskiego w epoce powszechnego dostępu do Internetu, cyfryzacji i zastosowania TIK w nauczaniu”

 

Promotor:

dr hab. prof. UŁ Przemysław Krakowian

 

Recenzenci:

prof. dr hab. Barbara Lewandowska-Tomaszczyk (PWSZ Konin)
dr hab. prof. URz Agnieszka Uberman

 

0