mgr Agnieszka Gadomska

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Językoznawczej Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego poświęcone publicznej obronie pracy doktorskiej:

 

mgr/a Agnieszka Gadomska

 

na temat:

„Zastosowanie technologii informatycznych w tworzeniu i wykorzystaniu materiałów autorskich – rozwój kompetencji nauczyciela języka angielskiego w epoce powszechnego dostępu do Internetu, cyfryzacji i zastosowania TIK w nauczaniu”

 

Promotor:

dr hab. prof. UŁ Przemysław Krakowian

Recenzenci:

prof. dr hab. Barbara Lewandowska-Tomaszczyk (PWSZ Konin)

 dr hab. prof. URz Agnieszka Uberman

 

Posiedzenie odbędzie się dnia  18 stycznia 2017r. (środa) o godz. 10.00 w auli A5  (sala Rady Wydziału) przy ul. Pomorskiej 171/173.

0