XV LO w Łodzi, 13.01.2017

Uczniowie dwóch klas z XV LO w Łodzi piątek trzynastego spędzili na zajęciach na Wydziale Filologicznym UŁ, korzystając z możliwości akcji „Uniwersytet Zawsze Otwarty”. W trakcie kilkugodzinnego pobytu na Filologu – podzieleni na dwie grupy – uczestniczyli w zajęciach poprowadzonych przez uniwersyteckich wykładowców. Prof. dr hab. Marek Ostrowski z Katedry Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej mówił o narracji w tekście medialnym, zaś dr hab. Agnieszka Kobrzycka z Katedry Literatury Staropolskiej i Nauk Pomocniczych opowiedziała licealistom o analizie dzieła malarskiego. Zwieńczeniem dnia było zwiedzanie budynku Wydziału, podczas którego uczniowie łódzkiego liceum zobaczyli m.in. studio radiowe i aulę A1.

0