mgr Joanna Woch

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Językoznawczej Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego poświęcone publicznej obronie pracy doktorskiej:

mgr/a

Joanna Woch

 

na temat:
„Akcentologia części mowy we współczesnym języku rosyjskim”

 

Promotor:

dr hab. prof. UŁ Aleksander Tsoi

Recenzenci:

dr hab. prof. UŚ Andrzej Charciarek

dr hab. prof. UMK (emerytowany) Stefan Grzybowski

 

Posiedzenie odbędzie się dnia  17 lutego 2017r. (piątek) o godz. 12.00 w auli A5  (sala Rady Wydziału) przy ul. Pomorskiej 171/173.

0