dr Joanna Woch

Temat:

„Akcentologia części mowy we współczesnym języku rosyjskim”

 

Promotor:

dr hab. prof. UŁ Aleksander Tsoi
Recenzenci:

dr hab. prof. UŚ Andrzej Charciarek

dr hab. prof. UMK (emerytowany) Stefan Grzybowski

 

 

0