Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego z Instytutem Filologii Polskiej

Studenci i pracownicy Instytutu Filologii Polskiej UŁ po raz kolejny zapraszają do udziału w obchodach Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego. Celem imprezy jest propagowanie dbałości o poprawność polszczyzny, kształtowanie świadomości językowej Polaków oraz promowanie czytelnictwa literatury polskiej.

21 lutego od 10.00 do 14.30 w holu gmachu Wydziału Filologicznego przy stoiskach kół studenckich będą prezentowane materiały edukacyjne (zdjęcia, plansze, książki, artefakty kultury itp.) oraz przeprowadzane konkursy i quizy z wiedzy o języku polskim i literaturze polskiej. Studenci zaproponują liczne inne zabawy adresowane do różnych grup wiekowych. Dla najlepszych przewidujemy nagrody!

Szczegółowy program wydarzenia

Koło Naukowe JęzykoznawcówJak rozbudzić swoją kreatywność? – gry i zabawy językowe

Autorzy tekstów pojawiających się w przestrzeni publicznej prześcigają się w pomysłach, by ich wytwór był jak najbardziej interesujący dla odbiorcy i przyciągający uwagę. Postaramy się odkryć, jakie zabiegi wykorzystują, oraz obudzić własną kreatywność, wymyślając samodzielnie np. hasła reklamowe, szukając odwołań do tytułów książek, filmów i piosenek, redagując krótkie teksty według określonego wzorca stylizacyjnego czy tworząc niebanalne rozwinięcia znanych utworów wierszowanych.


Koło Naukowe „wKoło Języka”
Przeszłość w języku zaklęta

Przygotowaliśmy wiele zabaw językowych, krótki quiz dotyczący historii języka polskiego, a także ciekawostki o dziejach polszczyzny, dawnych nazwach oraz wyrazach, które dziś są już zapomniane.


Koło Sympatyków Dydaktyki Polonistycznej
Quiz o literaturze polskiej z nagrodami

Sprawdź, ile pamiętasz! Podejmiesz wyzwanie? Przygotuj się na pytania:  W jakiej epoce powstał? Kim był? Co robił? Skąd pochodzi cytat? – quiz startuje o godzinie 10:15.


Dialektologiczne Koło Naukowe
Twoja mowa Cię zdradza – badanie indywidualnych i regionalnych cech wymowy

Osoby zainteresowane będą miały możliwość wykonania krótkiego testu sprawdzającego ich indywidualne i regionalne cechy wymowy. Posługując się na co dzień polszczyzną, zazwyczaj nie uświadamiamy sobie niektórych cech naszej wymowy, a tymczasem są one niezwykle interesujące, ponieważ mogą wskazywać na to, z którego regionu Polski pochodzimy. Nasza propozycja obejmuje także ekspozycję materiałów z zakresu języka i kultury różnych regionów Polski, a ponadto quiz dialektologiczny, zawierający pytania z zakresu leksyki, frazeologii oraz kultury regionalnej.


Koło Naukowe Miłośników Oświecenia –
Wybitni przedstawiciele oświecenia jako rzecznicy pięknej polszczyzny i mistrzowie stylu

W programie spotkania ze znanymi pisarzami, uczonymi i reformatorami epoki rozumu.


Koło Naukowe Glottodydaktyków
Glottodydaktyka – jak motywować i uczyć

Zaprezentujemy najnowsze metody i podręczniki do nauczania języka polskiego jako obcego. Ponadto proponujemy quiz zawierający najczęstsze błędy popełniane przez cudzoziemców.


Koło Naukowe Edytorów
Miniwarsztaty typograficzne

Uczestnicy wezmą udział w trzech quizach skupionych wokół zagadnienia typografii. Będzie to dopasowywanie fontów, układanki słowotwórcze, projektowanie typograficzne w przestrzeni.

W auli A5 w godz. 15.00–17.00 odbędzie się dyskusja panelowa na temat: Język polski dawniej i dziś. Dokąd zmierzasz, polszczyzno? z udziałem kadry profesorskiej czterech katedr językoznawczych Instytutu Filologii Polskiej: prof. UŁ Ewy Woźniak (Katedra Historii Języka Polskiego), dr hab. Edyty Pałuszyńskiej (Katedra Lingwistyki Stasowanej i Kulturowej), dr hab. Katarzyny Sicińskiej (Katedra Dialektologii Polskiej i Logopedii), dr Izabeli Różyckiej (Katedra Współczesnego Języka Polskiego). Panel poprowadzą mgr Agata Kupracz i mgr Rafał Maćkowiak. W programie przewidziano pytania od słuchaczy.

Patronat nad wydarzeniem objęły Dziekan Wydziału Filologicznego prof. dr hab. Joanna Jabłkowska i Dyrektor Instytutu Filologii Polskiej dr hab. Danuta Kowalska.

mdjo_plakat

Wiadomość wygasa dnia: 2017-02-28

0